Av. Ayşe Ecemgül Çelik

Av. Ayşe Ecemgül Çelik

Av. Ayşe Ecemgül Çelik

Eğitim

İlk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Çağlayan Anadolu Lisesi’nden 2016 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2020 yılında ‘birincilikle’ tamamladı ve 2020 yılı Süreyya Ağaoğlu Hukuk Ödülünü aldı. Hali hazırda derneğin genel kurul üyeliğinde yer almaktadır. Halen Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk programında tezli yüksek lisans yapmaya devam etmektedir.

Baro Üyeliği

İstanbul Barosu

Çalışma ve İlgi Alanı

Ticaret Hukuku, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku, Fikri - Sınai Haklar Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Sigorta Tahkimi, Kişisel Verilerin Korunması ve E-Ticaret Danışmanlığı

Yabancı Dil

Hukuk İngilizcesi bilmektedir.